top of page

안양시 호계동 복합빌딩(오피스텔/근린생활시설) (2018)

Anyang, Hogae-dong Complex Building

대지위치 : 경기도 안양시 동안구 호계동

                  949-3번지 일원

대지면적 : 1,239.60㎡

연  면  적 : 14,862.38㎡

규        모 : 지하5층, 지상14층

04_10.호계동오피스텔(2018).jpg
bottom of page