top of page

구리시 교문동 공동주택 (2015)

 

대지위치 : 경기도 구리시 교문동

                  363번지 외 47필지

대지면적 : 21,642.00㎡

연  면  적 : 53,747.53㎡

규        모 : 지하2층, 지상12층

세  대  수 : 395세대

시  공  사 : KCC건설

bottom of page